Maison MIHARA YASUHIRO 2022AW Collection

23 Jan 2022 / Yukari Ota

Maison MIHARA YASUHIRO 2022AW Collection

 

“Maison MIHARA YASUHIRO 2022AW Collection” WomensのStylingを担当させていただきました。

以下、コレクションステイトメント
「グローバルな情報が手に入りやすくなった時代の中で、改めて自分の中のローカリズムについて考えた。」
デザイナーの三原康裕が辿り着いたのは、自らのスタート地点である 1990 年代の東京の空気感。
日本がアメリカやヨーロッパを必死に追いかける時代の中に存在したアメカジ、ミリタリー、古着が生んだファッションカルチャー。
それらを再構築・再構成する中に、 Maison MIHARA YASUHIRO らしいユーモアを散りばめました。

CAST
MARIYA NISHIUCHI
TAKAUMI FURUHASHI
KEIKO ( KIDS )
TAKUYA IMAGAWA
MISATO MORITA
STORY : MIHARA YASUHIRO
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY : TOMOYUKI KUJIRAI
PRODUCER : TOSHIYUKI TAKEI 

CAMERA :
SATOSHI TAKAHASHI
YUSUKE TAMURA
SHINICHIRO KOSE
MINORxU
RYOSUKE HOSHINA
SASUKE
MAKING CAMERA:NAOTO SAKAMOTO
YUSUKE TOKIMITSU

PRODUCTION MANAGER : HIROKI SHUDO

STORYBOARD : TAKAUMI FURUHASHI @ WAKE UP

MUSIC : THE SKA FLAMES
VO / HIROKAZU ISE
AS / MICHIHISA ISHIKAWA
TS / TOSHIYA MITSUHASHI
TS / KAZUO YAMADA
TP / NAOKI TANAKA
TB / KIYOSHI MIZOROGI
PER / AKIHITO NAKASU
KEY / RYO MURATA
GT / TORU SHIGAKI
GT / KENJI MIYAZAKI
BS / KEI MIYANAGA
DR / HITOSHI SHIMURA

FINALE MUSIC : ASAKUSAJINTA
VOCAL AND RIDES A BICYCLE / OSHOW
GUITAR / SHINYA
MARCHING DRUMS / AG
TRUMPET / RYOSUKE SUDO
TENOR SAXOPHONE / YOUKI YANO
TUBA / TOHO

SHOW PRODUCTION : MICHIO HOSHINA @ PLANKTON
SOUND : HIROKI YOSHIMI @ ART BRAIN COMPANY
LIGHTING : RYO KAWAMURA @ ART BRAIN COMPANY
MUSICAL INSTRUMENT : LEO MUSIC
SPECIAL EFFECT : SANKYO CLOUD
GENERATOR CAR : KAZUKI SUZUKI @ MITSUHO
SET DESIGN : YUKI TAKAMURA @ KUROKO
CONSTRUCTION : KUGAYAMA KOBO
INTERNATIONAL PRESS : PURPLE PR
MOVIE LOCATION : 

ASAKUSA SUSHIYA SHOPPING MARKET
K I D S

SHOW STYLING : YUKARI OHTA @ SLEEPINGTOKYO
HAIR AND MAKE UP ARTIST : KENJI TOYOTA @ SHISEIDO
HAIR AND MAKE UP ARTIST FOR KEIKO : SOICHI NAGATA

ALL MODELS
HARRY
MAHNE
YUMA
JOSIAH
MINOR
RIO
MAKOTO
SAE
YUKI MINE
SOYA SATO
MIYU ONODERA
MYU
VIRAL BOY
TEITO ASAHARA
WATARU
EVA.D
SAMIRA
RUBY TUESDAY
NIKITA ZINOV
AZURI
TETSU
KOVICH
RYU SAIJYO
NAMI
MILANO NASU
KIRIKA
MASATO INOUE
YU TSURUTA
MOHAMED
MOKA ASADA
RION NAGAI
YASU SHIBUYA
ATSUSHI KUROKAWA
KAZUNARI KUZE
KAMIL NATSUAKI
TOMO
HOSHI
YUJI
HYOU KAGOU
MYUUKI
NIINA
NAO
YUICHIRO
TOYA
ATOM
BONBON
MACHEL TAKEUCHI
REO
KANE SELINA
SHUJIRO SHIGYO
ZACH
TAKAO TSUNO
SANCHEZ
NATALIE
DJ
EMILY FUJITA
NANA YAMASHIRO
DANNI
AYARI SASAKI
RUTH HELEN ABBOTT
SHINTARO SHINAGAWA
NOHARA
TARO ELVIS
RENSHI CHOUKAI
KOUEI
KAI
SHOYA KOIKE
RYOSUKE HIROSE
YO TAKASAKI
NANA TAKAGI
RYOKI
IO
YUTO
NIGARA ( GARA )
IVAN
SEIGO ANDO
RANDELINA
SEAN JOCOBSON
KO NAKANO
MARIYA NISHIUCHI
SPECIAL THANKS

ALL SUNGLASSES : BLANC
ASAKUSA SUSHIYA SHOPPING DISTRICT PROMOTION ASSOCIATION COOPERATE STORES
ASAKUSA OKAMI SAN KAI COOPERATIVE ASSOCIATION
ASAKUSA GOD MOTHER : TERUKO TOMINAGA